Słowo na niedzielę – Czy wiesz, czego Bóg oczekuje od ciebie?

Nie jest czymś niezwykłym, gdy osoba, której kogoś przedstawiono, za jakąś chwilę zapyta: „A jak masz na imię?”. W większości przypadków problem wcale nie polega na częściowym ubytku słuchu, ale na braku uwagi. Jeżeli nasz umysł zaprzątają myśli o nas samych i zajęci jesteśmy swoimi sprawami, może zabraknąć miejsca na zapamiętanie czyjegoś imienia. Ucho skłonne do słuchania jest lepsze niż język skłonny do mówienia. Bardzo wyraźnie podkreślił to Pan Jezus, w siedmiu listach do zborów w Objawieniu Jana 2,11:
„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów”.

Jestem pewny tego, że każdy z nas miał choć raz sytuację, kiedy radio zgubiło falę radiową i wtedy jego dźwięk był trzeszczący, bardzo nieprzyjemny. Tylko dobrze dostrojone radio, może dobrze i czysto odbierać sygnał fal radiowych.
Podobnie jest z nami, chrześcijanami, tylko wtedy kiedy nasz słuch jest w harmonii z Bogiem, możemy dobrze słyszeć, co Bóg do nas mówi i czego oczekuje. Czy wiesz, czego Bóg oczekuje od Ciebie?
Niech w odpowiedzi na to pytanie posłuży nam tekst z Księgi Micheasza 6,8. Kim był Micheasz? Był jednym z proroków VIII w. p. Ch. Jego służba była równoległa Amosowi i Ozeaszowi (w Królestwie Północnym) i Izajaszowi w Jerozolimie. Pochodził z małego miasteczka w południowo – zachodniej Judzie na granicy z Filistynami. W porównaniu z Księgą Amosa możemy zobaczyć, że Juda zmagała się z tymi samymi grzechami, które opanowały Izrael. Micheasz również potępia władców, kapłanów i proroków, boleje nad bogaceniem się możnych kosztem ubogich, nad nieuczciwością w interesach i fałszywą religijnością.

„Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie: Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem”.

Chociaż żyjemy pod innym przymierzem, Bóg ma do każdego z nas oczekiwania: byśmy stosowali prawo, kochali łaskę, okazywali miłość bratnią, pokornie chodzili z Bogiem. Czy robisz to, czego Bóg wymaga od Ciebie?
Przestrzegając Bożego Słowa, żyjąc oddanym i posłusznym życiem?
Kiedy kochamy innych, to skupiamy się na nich i na tym, co mówią. Słuchanie jest istotną częścią miłości. Jeżeli kocham Boga, to słucham tego co do mnie mówi i czego ode mnie oczekuje. Nasze rytuały są inne niż Izraela w stosunku do Boga, ale postawa serca wciąż taka sama.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: