Bóg to kontroluje!

„Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono…” [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Koh 3, 1-2]

Jest to mój pierwszy wpis w tym miesiącu. Spowodowane jest to tym, że właśnie w moim życiu osobistym, jak również w życiu Kościoła, którego jestem pastorem, nadszedł czas zmian. Jest jeszcze za wcześnie, aby opisywać szczegóły tych zmian, jednak za kilka tygodni podzielę się z Wami tym, co się wydarzyło. Chciałbym jednak podzielić się krótkim rozważaniem.

Bóg wyznacza czas, chwile i wydarzenia w naszym życiu. Czasami są one smutne lub radosne, czasami łatwe lub trudne. Kiedy jesteśmy w trakcie tych wydarzeń, zadajemy sobie pytanie: czy Bóg ma to pod kontrolą? Chciałbym dziś siebie i Ciebie zapewnić, że Bóg to kontroluje ! „Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę”, czytamy w Liście do Hebrajczyków [13,5]. Bóg ma cel w tym, co robi, do czego dopuszcza, nawet jeśli nie potrafimy tego zrozumieć. Rzymian 8:28: „A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu”

Zmiany do jakich Bóg dopuszcza są po to, abyśmy nauczyli się nowych sytuacji w naszym chrześcijańskim życiu, jak również pomagają nam wzrastać w Chrystusie. Dzięki nim łaska nie stoi w miejscu. Naszym zadaniem jest wykorzystać każde wydarzenie i każdą zmianę do tego, aby zbliżyć się do Boga i jeszcze bardziej mu zaufać. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi tak: „Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów”. [Mt 6:34]. Poprzez te słowa Jezus mówi do każdego z nas po prostu: „Nie bój się”.  Może jest to pora umierania starego człowieka, wyrywania tego co zasadzone, nie bój się zmian, które kontroluje Bóg.

W tym wszystkim musimy pamiętać, że: Boże Słowo jest żywe i skuteczne, modlitwa nadal działa, Duch Święty nas prowadzi, a Bóg nas kocha !

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: