Słowo na niedzielę – Ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny

„Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; A okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań”. II Mojż. 20, 2-6.

W tym fragmencie dziesięciu przykazań dotyczącym naszych obowiązków względem Boga- Bóg mówi, że jest Bogiem zazdrosnym! Wiemy dobrze, co Biblia mówi nam o zazdrości. W liście do Rzymian Paweł napisał tak 13,13: „Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości”. Zazdrość burzy, uderza w tego, kto zazdrości oraz w tych, którym on zazdrości. Zazdrość rujnuje relacje. W księdze Przypowieści Salomona 14,30 powiedziano: „Zdrowe serce jest życiem ciała, a zazdrość jest zgnilizną kości”.

W Biblii mamy również kilka dobrze nam znanych przykładów zazdrości:

– była jednym z grzechów Lucyfera. Zazdrościł on Bogu pozycji i postanowił zdetronizować Go i zasiąść na Jego miejscu.

– Kain zazdrościł Ablowi i zamordował go, gdy ten znalazł łaskę Bożą.

– bracia Józefa z zazdrości sprzedali go do niewoli egipskiej.

– zazdrość była jednym z grzechów, które spowodowały śmierć Jezusa. „Arcykapłani wydali go z zawiści” – o czym napisał  Ewangelista Marek 15,10.

Dlaczego więc Bóg nazywa siebie Bogiem zazdrosnym? Bóg nie jest zazdrosny w takim sensie jak my, zazdrościmy komuś coś, czego nie mamy. Bóg jest zazdrosny, gdy dajemy komuś coś, co należy do Niego. Bóg jest zazdrosny, gdyż oczekuje pełnego oddania, wyłączności i zaangażowania. Boska zazdrość dotyczy ochrony szczególnego związku i może być porównana do przymierza małżeństwa np. Jeśli mąż widzi innego mężczyznę flirtującego z jego żoną, ma prawo być zazdrosnym, bo tylko on ma prawo flirtować z żoną. Ten rodzaj zazdrości nie jest grzeszny, raczej jest to właściwe. Bóg nie chce dzielić należnej Jemu chwały z kimś lub czymś. Izajasza 42: 8 „Ja, PAN, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu ani mojej czci — rzeźbionym posągom”.

Zazdrość jest grzechem, jeśli pragniemy czegoś, co nie należy do nas. Cześć, chwała, uwielbienie należą do Boga, tylko On jest naprawdę tego godny. Dlatego Bóg jest słusznie zazdrosny, gdy czcią, chwałą, oddaniem, zaangażowaniem obdarzamy rzecz lub inną osobę, a nie Boga.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: