Siła Kościoła

Billy Graham powiedział kiedyś tak:

„Wszystko zaczęło się zupełnie zwyczajnie jak na owe czasy. Jezus wraz z kilkoma zaufanymi ludźmi wedrował po okolicy, przekazując napotkanym osobom widomość od Boga. My współcześni chrześcijanie, mamy robić to samo. Ale jak? Chodzić od drzwi do drzwi? Występować w telewizji? Zwoływać chrześcijańskie wiece na stadionach? Organizować marsze ulicami wielkich miast? Uczyć się chwytów marketingowych? Stosować strategie psychologicznej manipulacji?”.

Siłą współczesnego Kościoła nie są projekty, strategie, które dziś wymyślają przywódcy Kościołów, one mają się nijak do tego, co robił Jezus. Jestem przekonany, że współczesny Kościół powinien wrócić do korzeni. Przyjrzyjmy się Bożemu Słowu, a zobaczymy, że wszelkie techniki wymyślone przez człowieka są sprzeczne z tym, co robił sam Pan Jezus i Apostołowie.

Siłą Kościoła jest Duch Święty i Jego działanie, bo po to został nam dany. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie, to widzę, że nie strategia, nie projekty powodowały wzrost Kościoła, ale Duch Święty, którym zostali napełnieni Apostołowie, dzięki czemu przemawiali z mocą zarówno słowem, jak i życiem. To Duch Święty kierował Kościołem, kiedy ten wysłał Barnabę i Saula do pogan, żeby głosić im Boże Słowo, Dz.Ap. 13,1-4:

„A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele: Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i Saul. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, posłani przez Ducha Świętego, przybyli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy dotarli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też ze sobą Jana do pomocy”. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska].

Siłą do wzrostu i rozwoju Kościoła od dnia Pięćdziesiątnicy jest Duch Święty.

 

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: