Słowo na niedzielę – promieniuj światłem Chrystusa

Dziś w pierwszą niedzielę października, uczestniczę w uroczystości ślubnej Janka i Marty. Uroczystość ma miejsce w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie w Gdańsku. Zostałem zaproszony do podzielenia się krótkim słowem. A więc dzisiejsze słowo na niedzielę ze ślubem w tle.

Za podstawę dzisiejszego rozważania niech posłuży  słowo zapisane w ewangelii Mateusza w Kazaniu na Górze. Jest to najbardziej znane kazanie, jakie wygłosił Jezus, być może najznamienitsze, jakie kiedykolwiek zostało wygłoszone.
Mt.5,16:
„Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie”.

Świat żyje w ciemności i nie jest w stanie ujrzeć rzeczywistości taką, jaką jest. Bez światła w ciemności tylko można się ciągle potykać i błądzić. Światło ujawnia prawdę. Kiedy będziemy naszym życiem wskazywać światu żyjącemu w ciemności światło którym jest Jezus, poznają prawdę. W ewangelii Jana 8,12 Pan Jezus powiedział:

” Ja jestem światłem świata. Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

Przypomina mi się fragment z II Mojż 34,29-35, w którym możemy przeczytać historię Mojżesza, który miał spotkanie z Bogiem na górze Synaj. Kiedy zszedł, jego twarz promieniowała chwałą Boga. Synowie Izraela nie byli w stanie spojrzeć na twarz Mojżesza. Jezus chce poprzez nas świecić w dzisiejszym świecie. Niech nasze twarze, czyny każdego dnia promieniują światłością Chrystusa, który jest w nas.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: