Zerwane mosty

 

Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 11,19 napisał tak:
„Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzący”.
Dziś podziały w kościołach są rzeczą „normalną”. Jeżeli komuś coś się nie spodoba albo nie jest po jego myśli – odchodzi i zakłada własny kościół. Celowo używam stwierdzenia „własny”, bo na swoich zasadach, a nie oparty na zasadach Bożego Słowa. Zrywają za sobą mosty, krzywdzą (duchowo) tych wszystkich, którzy za nimi idą. Wiele razy słyszałem o takich przypadkach, gdzie po kilku miesiącach ludzie wracali do zborów, z których wyszli, bo po czasie zauważyli, że to nie była Boża wola, tylko ambicje „przywódców”.
Powtórzę za ap. Pawłem [Rzym.12,2] – Niech nas przeobraża nowy sposób myślenia, abyśmy potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe.
Zapraszam  do wysłuchania wykładu pastora Pawła Bartosika- „Dobre i złe podziały. Dobra i zła jedność” , który wygłosił w ramach Dni Kultury Protestanckiej w Inowrocławiu.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: