Radość w czasie próby – „Open Doors”

W Ewangelii Mateusza możemy przeczytać, że zaraz po powołaniu pierwszych uczniów, Pan Jezus chodził po całej Galilei. I nic by nie było w tym wyjątkowego, gdyby nie to, że podczas wędrówki nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał [Mt.4,23]. Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Pewnego razu Jezus, widząc tłum, który szedł za Nim, wstąpił na górę. To w tym czasie miało miejsce wygłoszenie dobrze nam znanego Kazania na Górze. Jest najbardziej znanym kazaniem, jakie wygłosił Jezus, być może najznamienitsze, jakie kiedykolwiek zostało wygłoszone. Kazanie na Górze porusza kilka różnych tematów, jednak chciałbym zatrzymać się dziś na jednym z błogosławieństw Mt.5,11-12:

„Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” [UBG].

Wczoraj w ramach Dni Kultury Protestanckiej w moim Kościele odbyła się prelekcja dotycząca prześladowań chrześcijan na świecie. Prelegent Maciej — pracownik organizacji „Open Doors”, przybliżył nam sytuację chrześcijan w Iraku. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co usłyszałem i zobaczyłem. I zrodziła się w moim sercu taka refleksja:

Wszelkie przeciwieństwo, z jakim się spotykamy — duże, czy małe, w życiu wierzącego jest okazją do radości, o ile jesteśmy świadomi miłości Boga do nas. Który nas kocha i chce dla nas tylko tego, co najlepsze. Paweł w liście do Rzymian napisał tak:

„Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?”, a Jakub przyrodni brat Pana Jezusa, jeden z przywódców pierwszych chrześcijan w Jerozolimie, którzy wielokrotnie znosili prześladowania napisał tak Jk.1. 2-4:

… za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków”.

Kochani,  kiedy w naszym życiu pojawią się przeciwności,  a pojawią z pewnością to: Po pierwsze bądźmy świadomi miłości Boga do nas  i tego, że chce dla nas tylko tego, co najlepsze. Po drugie, kiedy będziemy  przechodzić trudną sytuację i z pretensjami kierować  się do Boga, spójrzmy na postawę wielu wierzących chrześcijan znoszących prześladowanie i przestańmy narzekać ! „… za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom”.

Zachęcam Was do modlitwy za prześladowanych i wysłuchania poniższej prelekcji.

 

1 thought on “Radość w czasie próby – „Open Doors”

  • „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi.” (1 List Piotra,2:21-23)

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: