Rap drogą do Boga – koncert Kolah

 

W pierwszym liście Piotra,  w rozdziale czwartym znajduję zachętę (która jest zarazem wezwaniem), aby każdy usługiwał innym darem łaski, jaki otrzymał, jako dobry zarządca [4,10]. Każdy wierzący otrzymuje dar w zarządzanie i każdy z nas zda sprawę przed Bogiem, co zrobił z tym darem.

Amerykański polityk, adwokat, sekretarz stanu – Daniel Webster żył w latach 1782-1852. Został kiedyś zapytany podczas uroczystego bankietu, na którym byli szefowie państw świata o to, co jest jego najgłębszą myślą, o której nigdy nie zapomina. „Moją najgłębszą myślą, o której nigdy nie zapominam, jest moja odpowiedzialność wobec Boga” Następnie przez godzinę tłumaczył, co to dla niego znaczy. „Bóg powierzył mi swoje zasoby, abym nimi dobrze zarządzał – i zawsze staram się być odpowiedzialnym za Boże zasoby – jako ich zarządca”.

Zapisana w Ewangelii Mateusza 25. 14-30 przypowieść o talentach, jest nam dobrze znana i nie raz słyszeliśmy kazanie oparte na niej. Ta klasyczna przypowieść przekazuje nam ważną treść, a mianowicie to, czego oczekuje od każdego z nas Bóg w zarządzaniu darami, które nam dał w posiadanie. Boże dary to Boże środki do osiągnięcia Bożych celów. Bożym celem jest budowanie Królestwa. Daje nam środki, które mamy wykorzystać do Jego Chwały, a nie naszej.

Mój dzisiejszy wpis jest wzbogacony o relację z koncertu człowieka, który jest świadomy daru, jakim Bóg go obdarzył i w niesamowity sposób wykorzystuje dar rapowania do Bożych celów. Podczas tego koncertu Kolah (Mirek Kolczyk) złożył świadectwo i głosił Dobrą Nowinę, a owoce były widoczne zaraz po koncercie. Rap drogą do Boga. Chwała Panu !

 

1 thought on “Rap drogą do Boga – koncert Kolah

 • 1 List do Koryntian 12,4-11 :
  A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.
  I różne są posługi, lecz Pan ten sam.
  I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
  A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
  Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,
  Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
  Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.
  Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: