Słowo na niedzielę – jak żyjesz?

Żyjący w VII w. przed Chrystusem prorok Micheasz w swoim przesłaniu do Izraela umieścił oczekiwania Boga w stosunku do życia narodu wybranego. Czas, kiedy prorok kierował te słowa, był czasem bardzo napiętym. Bóg toczył spór ze swoim ludem.

Micheasza 6,8

„Oznajmiam ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od Ciebie: Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem”.

Zanim Chrystus przyszedł na świat, Micheasz głosił, że Jego naród i każda osoba muszą znaleźć swoje prawdziwe życie, polegające na lojalności, wierności i zaufaniu Panu.

Jak żyjesz? Czy już odnalazłeś swoje prawdziwe życie?  Czy ufasz Panu?

Ważne jest zadanie takich pytań, jak również szczera odpowiedź. Ponieważ takie szczere stanięcie w prawdzie pomoże nam skierować nas w kierunku właściwej drogi.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: