Zanim zaczniemy Mu ufać.

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku” Mt.28,20b.
Ile razy w naszym podążaniu za Jezusem, musimy usłyszeć Jego obietnice, zanim zaczniemy Mu ufać?

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: