Praktyczne chrześcijaństwo

 

Kilka tygodni temu do mojego biura przyszedł mężczyzna, który niewątpliwie potrzebował pomocy. Jednak na wstępie od razu zaznaczył, że jest wierzący, lecz niepraktykujący. Uśmiechnąłem się na te słowa i tak zaczęła się nasza  rozmowa. Tego samego dnia mężczyzna  przyjął zbawienie w Jezusie Chrystusie. Do czego zmierzam? Otóż po jego wyjściu pojawiło się pytanie: Czym jest praktyczne chrześcijaństwo?

Warto również podkreślić fakt, że nigdy wcześniej w historii Kościoła nie było takiego nacisku na praktyczne chrześcijaństwo, jak to mamy dziś.

Więc czym jest to praktyczne chrześcijaństwo?

Chodzeniem do kościoła, uczestniczeniem we wszystkich spotkaniach, które mają miejsce w zborze, tworzenie strategii, korporacyjny sposób funkcjonowania w Kościele,  głoszeniem Dobrej Nowiny przy każdej okazji?

Kilka dni temu pastor Paweł Bartosik z Gdańska na swoim profilu Facebook umieścił wpis: „Istnieje potrzeba, aby coraz więcej chrześcijan stawało się chrześcijanami”.

Pytanie, które pojawiło się w rozmowie z „wierzącym niepraktykującym” oraz wpis pastora Pawła skłoniły mnie do szukania odpowiedzi w Bożym Słowie.

Co Boże Słowo mówi nam o praktycznym chrześcijaństwie?

Już na początku Ewangelii Mateusza mamy opisaną historię, kiedy to Pan Jezus prowadzony przez Ducha Świętego udał się na pustynie, gdzie przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy pościł. Wtedy zbliżył się do Niego diabeł i powiedział:

„Skoro jesteś Synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Jezus odpowiedział: Jest napisane: Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga”.

Natomiast brat Pański Jakub w swoim liście w 1,22 napisał tak:

„Bądźcie także wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie”.

Jakub pisząc te słowa kieruje je do wierzących, którzy słuchają, a nie wprowadzają w czyn tego, co usłyszeli. Słuchanie jest dobre, ale nie znaczy nic jeżeli nie wprowadzimy tego w czyn. Przeczytałem w jednej z książek, że słuchanie bez czynów wprowadzenia tego w życie jest jak „…duchowe  samobójstwo. Oznacza ono odrzucenie prawdy Bożej, wówczas gdy powinna skutkować”. Ktoś inny powiedział, że „ wykonawcy są najlepszymi słuchaczami”.

W Jednym ze swoich kazań szkocki pastor Robert Johnstone odniósł się w następujący sposób do tego fragmentu Listu Jakuba:

„Osoby, które słuchają a nie wprowadzają w czyn Słowa, ciągle żywią przeświadczenie, że z całą pewnością są chrześcijanami i zapominają, że jakikolwiek stopień wiary, kiedy serce pozbawione jest miłości Boga, a życie nie jest poświęcone Jego służbie, to w Jego oczach kompletna drwina”.

Kim jest ów wykonawca? Możemy go porównać do człowieka z przypowieści o roztropnym budowniczym, który zbudował swój dom na skale, Mt.7, 24-25:

„ Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skale. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skale”.

Czym jest praktyczne chrześcijaństwo, na które dziś kładziemy taki nacisk?

Po pierwsze: posilanie się każdego dnia Słowem Bożym.

Po drugie: mamy być wykonawcami tego Słowa.

Zachęcam do praktycznego chrześcijaństwa każdego dnia.

2 thoughts on “Praktyczne chrześcijaństwo

  • „W wielu miejscach uproszczenie przesłania ewangelii zaszło o krok za daleko. Przesłanie, jakie jest dziś głoszone, to: „Tylko wierzcie”. Ale nie jest to przesłanie Chrystusa. Chrystus i Jego apostołowie głosili: „Pokutujcie i wierzcie”. Każdy nauczyciel, który omija wezwanie do pokuty, wprowadza w błąd grzeszników i niewłaściwie reprezentuje Boga. ” (Derek Prince).

  • Dlaczego tak się dzieję? – powodów jest wiele, ale jednym z nich jest to, że pozwalamy sobie pójść z duchem epoki w której przyszło nam żyć. Wielu dziś chrześcijan odcięło się od kotwicy, czyli tego czego naucza Biblia,a skupiło się na tym aby przypodobać się światu. Poprzez co wydaje się im, że mają ogromny wpływ na ludzi w nim żyjących, a tak naprawdę nie widzą tego,że zostali złapani w sidła złego.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: