Bądź naczyniem do celów zaszczytnych !

Chcemy, aby nasze życie miało sens i cel.

Kiedy odkrywamy Ewangelię, Jezusa, zaczynamy na nowo definiować prawdziwy  cel życia, a  nasze możliwości działania się rozszerzają. Jednak przychodzimy do Jezusa w „stanie surowym”. Musimy być oczyszczeni i ukształtowani, zanim będziemy mogli osiągnąć nasz potencjał, który będzie służył Jezusowi. Jezus nas wykorzysta — jeśli zrobimy się użyteczni! Jak to zrobić? Pozwól Bogu działać:

Jeremiasza 18,6

„Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela!”

Apostoł Paweł przedstawia symbolicznie obraz Kościoła Chrystusa jako domu, który jest bardzo dobrze wyposażony, w którym znajdują się różnego rodzaju naczynia z różnym przeznaczeniem (te dwa wersety, pomogły mi zrozumieć, dlaczego są tak różni ludzie w kościele).

2 Tymoteusza 2,20-21

„ W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie – pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła”.

Jest coś, co uniemożliwia Jezusowi używanie nas – grzech. Czy możemy wywierać wpływ na innych? Kiedy nie ma różnicy w naszym życiu, nie będzie wpływu. Jezus nie będzie używać brudnych naczyń! Bardzo dobrym przykładem jest ap. Paweł: musiało nastąpić oczyszczenie z jego starego życia, żeby Jezus mógł się nim posłużyć.

Dz.Ap. 9,15

„Pan jednak powiedział do niego: Idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela”.

Słowo Życia NT., 2Tym.2,21

„Jeśli więc ktoś oczyści się z wszelkiego zła, będzie jak to naczynie odświętne, lśniąco czyste, bardzo przydatne dla Pana, gotowe służyć przy każdej dobrej okazji.”

Charakter Boży znajduje odbicie w naczyniach, które Jezus  zdecyduje się używać.

Jakim jesteś naczyniem ?

Bądź naczyniem do celów zaszczytnych !

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: