Bóg, Honor i Ojczyzna !

 

Dziś wspominamy w naszej Ojczyźnie wydarzenie z 1 sierpnia 1944 – Powstanie Warszawskie. Cóż takiego dnia można napisać, powiedzieć?  Bóg, Honor i Ojczyzna!

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku. Polski. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.[1]

Jednak rocznica tego wydarzenia jest dobrym momentem, aby zatrzymać się przy Słowie Bożym i sięgnąć do wersetu zapisanego w Dziejach Apostolskich 17, 26:

„Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania”.

W tym fragmencie widzimy, że wszelki naród, jaki jest na ziemi wywodzi się z jednego. Upodobało się Bogu aby podzielić jeden naród na więcej. Czytamy również, że sam Bóg ustalił granice. Człowiek od samego początku dążył, aby  zmieniać granice państw i władać jak największym terytorium, jednak każda ludzka ingerencja prowadziła do katastrofy. Również dziś widzimy, że jednoczenie narodów nie sprawdza się. Weźmy choćby Unię Europejską, której celem było zjednoczyć całą Europę. Widać już skutki w postaci wyjścia Wielkiej Brytanii z jej szeregów.

Jako ludzie nie jesteśmy wstanie zmienić suwerennych postanowień Boga.

 Dzisiejsza rocznica Powstania Warszawskiego również nam o tym przypomina. Niemcy chcieli podbić Europę i stworzyć jeden wielki naród niemiecki, jednak to im się nie udało.

1 sierpnia zachęca nas do pamięci o tych wszystkich Bohaterach, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę oraz przypomina nam o modlitwie za naszą Ojczyznę. Przywołam w tym miejscu słowa z Księgi Jeremiasza 29, 7:

„ Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność”.

 


[1] wikipedia

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: