Odejdźmy od próżnego wyznawania

Dziś nie podzielę się z Wami moim rozważaniem. Posłużę się myślą, która od kilku dni jest bliska mojemu sercu a wypowiedziana jest przez amerykańskiego pastora ewangelikalnego, kaznodzieję i autora wielu inspirujących książek. W swych tekstach skłania nas czytelników do głębszego zastanowienia się nad życiem w Bożej obecności, jest nim  Aiden Tozer.

Teolog, biblista, pastor Mieczysław Kwiecień tak napisał o nim: „W czasach nowożytnych pastor Aiden Tozer był wyjątkowym kaznodzieją i nauczycielem, który radykalnie, lecz prosto głosił Kościołowi i światu Ewangelię Bożego zbawienia”.

 W czasach kiedy kaznodzieje głoszą rozmyte Boże Słowo, uważam osobiście, że potrzebujemy kaznodziejów i nauczycieli, którzy radykalnie i prosto będą zwiastować Ewangelię Bożego zbawienia.

 Tozer w rozważaniu pt.: „Odejdźmy od próżnego wyznawania” napisał tak:
„Zwiastowanie z kazalnicy o „głębszym życiu” chrześcijańskim nie tworzy automatycznie ani Kościoła, ani zboru o głębszym życiu. To głębsze duchowe życie, o którym wielu mówi, że go pragnie, nie jest ani przesłaniem, ani kazaniem czy też wyznawaniem.
Takie życie nie jest czymś, o czym tak sobie można porozmawiać. To spokojne cieszenie się powszednim błogosławieństwem, pokojem i zwycięstwem-przeżywanymi codziennie, bez próżnego wyznawania”.

2 Kor. 13,4
” Poddawajcie samych siebie próbie: Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie: Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was?”.


Odejdźmy w swoim życiu, w życiu naszych kościołów od próżnego wyznawania !!!

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: