Nie ma to, jak miłość Boga!

Walentynki (ang. Valentine’s Day) – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. 

Część polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki jako przejaw amerykanizacji, obcy polskiej kulturze i wypierający rodzime tradycje. Walentynki są też krytykowane za ich komercyjne i konsumpcjonistyczne nastawienie. Są one wykorzystywane przez biznes i media do przełamania stagnacji handlowej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą.[1]

Chciałbym w dzisiejszym dniu, w którym tak dużo mówi się o miłości zwrócić naszą uwagę na miłość, która jest ponad tym wszystkim, co zobaczymy, usłyszymy czy może doświadczymy.

„Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Ew.J.3,16 [2]

Być może wielu  dziś po raz pierwszy, pierwszy raz od wielu lat, a może kolejny raz powie swojej ukochanej osobie, że ją kocha.
Bóg w swoim Słowie nieustannie przekazuje nam informację, że nas kocha. Wyrazem tej miłości do człowieka jest ofiarowanie za nas najcenniejszego daru, jakim jest Jezus Chrystus – wspaniały wyraz miłość Boga do człowieka.

Nie ma to, jak miłość Boga! To jest najwspanialsza rzecz, jakiej w moim życiu doświadczyłem i doświadczam.

Nie zapomnijmy dziś i każdego kolejnego dnia wyrazić swoją miłość do Boga. Bóg oczekuje tego od nas. Jak wyrazić miłość Bogu?
Bóg kocha, kiedy Go uwielbimy. Bóg kocha, kiedy dziękujemy Mu. Bóg kocha, kiedy kochamy innych.

W Ewangelii Mateusza jest opisane wydarzenie z życia Pana Jezusa, kiedy to jeden z faryzeuszy wystawił Go na próbę zadając Mu następujące pytanie:

„Nauczycielu, które z przykazań Prawa uznałbyś za najważniejsze? A On mu odpowiedział: Masz kochać Pana Boga, całym swoim sercem, z całej swej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie”. Mt. 22, 35-39

Powinniśmy chwalić Pana za Jego miłości!

Dzisiejszego dnia pokażmy miłość do Boga poprzez wykonywanie Jego woli i tego, czego On pragnie, abyśmy kochali innych dokładnie tak, jak jesteśmy Kochani przez Niego.

Masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie” Mt.22,39


—————–
1. Wikipedia, wolna encyklopedia
2. Biblia Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza EIB 2016

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: