Pewność, która daje radość i pełnię życia!

 

Na jednym ze spotkań przygotowującym katechumenów do chrztu wodnego poruszyliśmy temat, który niepokoi nie tylko młodych chrześcijan, ale również tych z dłuższym stażem wiary.

Paul Washer (amerykański duchowny, dyrektor i założyciel Misji „HeartCry” wysyłającej misjonarzy do wielu krajów Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki i Europy Wschodniej) powiedział, że jedną z najważniejszych doktryn w Biblii jest doktryna o pewności zbawienia dla wierzących. Ci z nas którzy sięgają po Słowo Boże wiedzą, że nie zawiera ono sformułowania „pewność zbawienia”, to jednak mówi o pewności, którą powinien posiadać człowiek wierzący. Jednym z takich fragmentów jest Pierwszy List Jana 5,13, w którym napisał tak:

Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”.[1]

Chrześcijaństwo dotyczy życia i śmierci, nieba i piekła. Tego, gdzie każda osoba spędzi  wieczności.[2]  Wieczności, która swój początek ma tu na ziemi i to od naszej decyzji zależy, gdzie tę wieczność spędzimy. Jeżeli w naszym chrześcijaństwie opierać się będziemy wyłącznie na przeżyciach, emocjach lub przypuszczeniach, nie pozbędziemy się lęków i niepewności, jakie pojawiają się z pytaniem — czy jestem zbawiony? Przeżycia, emocje przynoszą tylko chwilową radość, przeminą, a niepewność pozostanie. Boże Słowo zachęca nas do używania rozumu. Piotr w pierwszym liście napisał, abyśmy uporządkowali nasze myśli i trzeźwo myśleli, pokładając całą naszą nadzieję w łasce, której czas nastał dla nas wraz z objawieniem się  Jezusa Chrystusa.

Co to znaczy pewność zbawienia?

Słowo „zbawienie” oznacza uwolnienie od kary za grzechy, które otrzymujemy dzięki Jezusowi, który umarł i zmartwychwstał. Ten, kto przyjmuje to uwolnienie, jest zbawiony. „Pewność zbawienia” to mocne wewnętrzne przekonanie o tym, że jest się dzieckiem Bożym, że dostąpiło się przebaczenia wszystkich grzechów. Czy narodziłeś się na nowo? Jest to jedno z najważniejszych pytań w życiu. Jezus Chrystus powiedział:

„Ręczę i zapewniam kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego”. [Ew. Jana 3:3]

Jeżeli w naszym życiu nie nastąpiło nawrócenie i nowonarodzenie, to nic innego nie zastąpi tej pewności, która daje radość i pełnię życia. Nie opierajmy jej na fałszywym fundamencie, którym są emocje, doznania czy szczególne przeżycia.

Budujmy na prawdziwym fundamencie, którym jest Boże Słowo. Zawiera ono obietnice mówiące o życiu wiecznym, przebaczeniu grzechów i o synostwie Bożym.

Ew. Mt 24,35 : „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.

Pewność zbawienia w życiu chrześcijanina daje pełnię życia i radości. Zbawienie przychodzi tylko przez pokutę i wiarę w Jezusa Chrystusa.

 

[1] Tłum. Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza – EIB 2016

[2] Paul Washer – Oznaki zbawczej wiary

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: