Boże Narodzenie, a o co w tym wszystkim chodzi ?

Czas Świąt Pamiątki Narodzenia Jezusa Chrystusa to czas refleksji nad wydarzeniami sprzed 2000 lat. A o co  w tym wszystkim chodzi?
Do odpowiedzi na to pytanie, niech posłuży nam fragment  tekstu piosenki zespołu The Ball Brothers:
„Tu nie chodzi tylko o żłóbek, w którym leżał Bóg. Tu nie chodzi o aniołów, śpiewających Mu. Tu nie chodzi o pasterzy, co nie mogli spać. To nie tylko mędrcy ze wschodu co za gwiazdą szli. Tu chodzi o krzyż, co zmazuje grzech. Jezus przyszedł, by człowiekiem być. By ratunek ludziom dać. Ten pusty grób on znakiem jest. W Jezusie każdy z nas życie wieczne ma. Bo początek tej historii cudem dla nas jest,a jej końcem twe zbawienie”.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: