Co siejesz to zbierzesz!

Apostoł Paweł zachęcając chrześcijan w liście do Galatów napisał o zasadzie siewu i zbioru.
Galatów 6, 7-8
” Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny”.
Ta zasada siewu i zbioru ma swoje zastosowanie w całym Bożym Słowie. Widzimy już jej działanie na samym początku. Człowiek zgrzeszył, wszyscy żyją w grzechu. Wszelkie zło, z jakim mamy do czynienia jest produktem zasianym przez szatana w sercu Adama i Ewy (Rdz 3).

Rzymian 5:12
„Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”.

1. To, co mamy dzisiaj, mamy dzięki naszemu wczorajszemu siewu.
Nasza dzisiejsza sytuacja, nasze wykształcenie, pozycja jest wynikiem naszych działań w przeszłości. Wiele problemów, przed którymi stoimy dziś, są owocem złych wyborów w naszej przeszłości. Ziarno zostało zasiane i teraz kiełkuje.
Dziś, musimy przyjąć odpowiedzialność za nasze czyny, Bóg będzie domagał się od każdego z nas zdania  sprawy z powierzonej odpowiedzialności, apostoł Paweł w 2 Liście do Koryntian napisał tak:
„Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu- dobrego czy złego”.
2. Czym będziemy jutro, jest spowodowane tym, co robimy dzisiaj.
Bez względu na to, co mamy teraz, przyszłość jest jeszcze przed nami. To jest jeszcze do ustalenia w bardzo łatwy sposób. Możemy zmienić naszą dzisiejszą sytuację,  Paweł w 2 Kor. 5,17 daje nam wskazówkę, jak to możemy zrobić
„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”.


Bez względu na to, gdzie dziś jesteśmy – możemy to  zmienić.
Bo to gdzie będziemy jutro, pojutrze, za tydzień, miesiąc, rok zależy od tego, co dziś zasiejemy w naszym życiu. 
Bóg się nie da z siebie naśmiewać!

Zapraszam do odsłuchania kazania, które szerzej omawia dzisiejszy temat.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: