…potrzebujemy dziś prawdziwych protestantów…

Wczoraj wspominaliśmy 499 rocznicę Reformacji, która rozpoczęła jubileusz 500-lecia tego szczególnego wydarzenia. Wpłynęło to na historię świata i jej bieg. Przeciwko czemu tak naprawdę protestowano?

Przeciwko niebiblijnej drodze zbawienia człowieka. Protest przeciwko temu, aby usunąć na bok tradycję, wszelkiego rodzaju sposoby, które były ludzkimi sposobami zbawienia, czy to poprzez odpusty, uczynki, czy też jakiekolwiek inne działania ludzkie, które w cień usuwały Boże Słowo.

Bóg, który powołał Kościół i go kształtował, powoływał Bożych mężów takich jak Kalwin, Wycliffe, Hus czy Marcin Luter, aby reformowali kościół, który z biegiem czasu bardzo się zniekształcił i obrał zły kierunek.

Jak widzimy w historii, każdy czas rodził swoich protestantów. Pan Jezus powiedział: „bramy piekielne nie przemogą Kościoła”, dlatego zawsze byli, są i będą powoływani ludzie do tego, aby nie iść szeroką drogą, ale aby zaprotestować i zachęcić do pójścia wąską drogą prawdy.

Kiedy przeglądam różne wpisy na portalach społecznościowych osób uważających się za protestantów lub samych pastorów reprezentujących wspólnoty protestanckie, jestem zasmucony ich poglądami i głoszoną nauką. Jak możemy popierać ekumenizm? Jak możemy dążyć do jedności z innymi kościołami, pomijając doktryny i nauki, które są sprzeczne z nauczaniem Biblii? Skoro jako protestanci uznajemy, że tylko Pismo Święte może dziś być ponadnaturalnym źródłem wiedzy o Bogu, to gdzie nam do jedności z tymi, którzy naukę zawartą w Biblii chcieliby zmienić, wypaczyć, czy nawet uzupełnić o tradycję i obce pisma ludzkie.

Wielu podało się zwiedzeniu, jakie za sobą niesie wizyta Franciszka na inauguracji 500-lecia reformacji w Kościele Luterańskim w Szwecji. Kościół Luterański w Szwecji poszedł szeroką drogą ku liberalizacji. To ten Kościół przyznał swoim duchownym prawo do związków homoseksualnych. To ten Kościół poparł także wprowadzone przez parlament prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Dlaczego akurat tam udał się Franciszek?

Czy takiego chrześcijaństwa oczekujemy za dwadzieścia lat ? Czy może jednej światowej religii pozbawionej biblijnej prawdy?

…potrzebujemy dziś prawdziwych protestantów…

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: