Cztery obszary duchowego rozwoju

   Apostoł Piotr w 1 Liście 1,13-17 zachęca nas do rozwoju oraz brania odpowiedzialności za siebie, kościół i świat.Często nie rozumiemy nauczania Pana Jezusa, bo zawsze
patrzymy przez pryzmat doczesności. A Boże Słowo zachęca nas do zmiany sposobu
naszego myślenia i funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

W czym jednak ma się przejawiać nasz duchowy wzrost? Jak mamy się
duchowo rozwijać?


Zapraszam do wysłuchania kazania
Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: