Moc zachęty


List
do Hebrajczyków 10, 24-25 PN

„ Pobudzajmy się do okazywania miłości i do dobrych czynów.
 Nie opuszczajmy naszych spotkań, jak to
niektórzy mają w zwyczaju, ale dodawajmy sobie otuchy – zwłaszcza, gdy widzimy
zbliżający się dzień powrotu Pana.”

I List
Pawła do Tesaloniczan 5, 11

„ Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden
drugiego, co też czynicie”
Jesteśmy powołani do
wzajemnego zachęcania się.
Nasza zachęta może pomóc komuś, kto przeżywa kryzys lub
przechodzi jakieś doświadczenie.Nasza zachęta może zmobilizować brata lub siostrę do
zrobienia jakiejś rzeczy jeszcze lepiej.A co najważniejsze moja i Twoja zachęta może zbliżyć
drugiego człowieka do Pana Jezusa.
Warto zwrócić uwagę również, że greckie słowo zachęta –
PARAKLETOS
– oznacza tego, który jest zdolny do udzielenia zachęty, do pokrzepienia,
do dodania odwagi, pomocy.
Parakletos – Duch Święty
Ludzie zazwyczaj utożsamiają dzieła Ducha Świętego ze
znakami i cudami.
Ale kiedy zachęcamy się wzajemnie, pokazujemy, że Duch
Święty naprawdę mieszka wśród nas.Zachęta, jaką okazujemy sobie nawzajem jest moim zdaniem,
najlepszym wskaźnikiem, że Duch działa w nas i przez nas w Kościele.
„Zachęta
jest rodzajem ekspresji, która pomaga być lepszym chrześcijaninem, nawet, jeśli
życie jest szorstkie”

Zachęcajmy się wzajemnie do okazywania miłości i dobrych uczynków, zwłaszcza jak pisze autor Listu do Hebrajczyków „gdy widzimy zbliżający się dzień powrotu Pana.”

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: