Grzech jest czadowy!

„Barka załadowana węglem stała na rzece.                       Jeden z marynarzy
zameldował kapitanowi, że zaczynają nabierać wody, ten jednak odprawił go.
Marynarz jeszcze kilkakrotnie ostrzegał kapitana , on jednak nie reagował. W
końcu barka zaczęła tonąć. Kapitan rozkazał ludziom zejść do łodzi ratunkowej.
Kiedy zajęli miejsca, powiedział:

– Widzicie , mówiłem wam, że jest dużo czasu.
Potem wyjął nóż, żeby odciąć linę łączącą jego szalupę z
barką. Upadł  z okrzykiem przerażenia-
lina okazała się żelaznym łańcuchem.”
Podobnie my sami, budzimy się zbyt późno i okazuje się, że
grzech jest przywiązany do nas żelaznym łańcuchem. A może my do grzechu?
 2 List do Tymoteusza – Paweł zachęca w nim  Tymoteusza, aby
pozostawał oddany dla Chrystusa i aby trwał w doktrynie, która była mu zwiastowana
. Przypomina również , aby unikał bezbożnych wierzeń i praktyk, aby nie popadł
w czynienie bezprawia . W czasach ostatecznych będą zarówno nasilone
prześladowania jak i odstępstwa od wiary chrześcijańskiej .Paweł
kończy gorącą prośbą do wierzących, aby stali niezachwianie w wierze i
ukończyli swój bieg zwycięsko.
Kościół który nie mówi o grzechu,  Kościół który nie potępia grzechu, Kościół
który nie wspomaga grzeszników  to nie
Kościół, to  Klub dla Ciebie.
Duch Święty położył mi na sercu,  aby w miesiącu kwietniu głosić Boże Słowo  
na temat :Grzechu.
Bo jak przeczytałem na jednym z demotywatorów – „GRZECH JEST
CZADOWY”
Bo tak samo jak czad niepostrzeżenie wchodzi w nasze
wnętrze, zatruwa je,  niszczy i zabija!

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: