Tania łaska

Dietrich Bonhoffer  ( ur. 4 lutego 1906 we Wrocławiu, zm.9 kwietnia 1945 w obozie koncentracyjnym Flossenburg w Bawarii) niemiecki duchowny ewangelicki, teolog , dostrzegł w latach 30 początek ruchu,  którego fundamentem wierzenia była błędna
koncepcja łaski. Głoszono, że chrześcijanin raz zbawiony nie traci zbawienia. Żadna
ilość grzechów nie jest w stanie zmienić 
sytuacji takiego chrześcijanina przed Bogiem.
Dziś  w Kościołach,
nie wszystkich  oczywiście,  również jest głoszona zła koncepcja łaski.
Koncepcja ta przez przeciwników jest nazwana tanią łaską.
Tania łaska jest wrogiem – 
i to śmiertelnym – dzisiejszego chrześcijaństwa. Podstawą głoszenia
taniej łaskie jest przebaczenie bez pokuty, przemiany. Zwolennicy tej
koncepcji  głoszą  dziś Boga,  który dopasowuje się do człowieka, a Boże
Słowo przedstawia Boga jako doskonałego garncarza w Izajasza w 64,7 możemy przeczytać :
„A jednak, Panie, Tyś
naszym Ojcem. Myśmy gliną, a ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my
wszyscy
”.
Bonhoffer   na temat taniej łaski napisał tak:
„Tania łaska to łaska pozbawiona dyscypliny, łaska bez
krzyża, łaska bez Jezusa Chrystusa, życia i wcielenia. Cenna i kosztowna łaska
jest ukrytym skarbem w ziemi; skarbem, dla którego człowiek chętnie pójdzie i
sprzeda wszystko, co posiada. Jest to perła o wielkiej wartości, dla której
kupiec sprzeda wszelkie swoje dobro.”
Dlaczego widzimy dziś wzrost kościoła tylko tam, gdzie głoszone
jest takie słowo? Bo nie ma w tych kościołach wymagań,  nie trzeba ponosić kosztów. Nawołuje się do
tego, aby kościół dostosowywał się do świata – 
a współczesny świat uczy, aby jak najmniejszym wysiłkiem pozyskać wiele.
Cenna i kosztowna łaska wzywa nas do tego,  aby ponieść koszty,  poddać się pod panowanie Jezusa, aby nas
kształtował, formował  w naczynia, które
będzie mógł używać. 
Cenna i kosztowna jest dlatego, że ceną jest życie ludzie i
to życie jest jedyne i prawdziwe.
Życzę każdemu, aby przyjmował prawdziwą łaskę,  która swe źródło ma w krzyżu i zmartwychwstaniu
Pana Jezusa. 
W ewangelii Jana 14,6 Pan Jezus mówi:
„Ja jestem  drogą i
prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: