Zdominowani przez Słowo Boże

Za nami styczeń, czas ucieka szybciej, niż nam się wydaje. W styczniu wydarzenie goniło kolejne wydarzenie.  Pokazało mi to, jak bardzo jesteśmy podatni
na zdominowanie poprzez różnego rodzaju sprawy, którymi żyjemy na co dzień. 

Jako
chrześcijanie powinniśmy zadać sobie pytanie :

Czy jestem zdominowany przez Boże Słowo?

Boże Słowo to nie tylko dobra nowina o zbawieniu,
ale również, o czym często zapominamy, zasady postępowania i obowiązki.Konstytucja RP nadaje obywatelom przywileje,  zawiera  również obowiązki.

Podstawowym obowiązkiem każdego chrześcijanina jest wypełnić
wolę Bożą i osiągnąć dojrzałość chrześcijańską, do jakiej powołał nas Bóg.

Bardzo dobrze swój obowiązek chrześcijański
wypełniał apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntian Paweł napisał
następujące zdanie:

1Kor. 9,19„Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w
niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał”.


To, co chciał przekazać Kościołowi w Koryncie, to
nie tylko teoria. Paweł  co napisał,  również praktykował. Stał się niewolnikiem
zdominowanym przez ewangelię, aby pozyskać jak najwięcej ludzi.Kiedy Paweł pisał ten list do zboru w Koryncie,
sytuacja w jakiej się znaleźli koryntianie wcale nie wskazywał na to, iż są
niewolnikami ewangelii. Ich zachowywanie i postępowanie wskazywało raczej na
zdominowanie poprzez własne JA.  Liczy
się moja wolność, moja wygoda, moje zadowolenie.Pawłowi chodziło o to, że zamiast patrzeć na siebie,
powinni zastanowić się nad tym , jaki wpływ mają ich działania na innych
zborowników.

1Kor.8,9„ Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się
zgorszeniem dla słabych.”


Pytani,a nad jakimi powinniśmy się zastanowić:

 Czy ja jestem
zdominowany prze Boże Słowo?Czy ludzie wokół nas odnoszą wrażenie , że ewangelia
jest najwspanialszą z rzeczy?Czy może odnoszą wrażenie, że jest to coś nudnego,
ponurego, przytłaczjącego ?

Kiedy patrzymy na życie Pawła, to łatwo zauważamy,
że dla niego ewangelia była najwspanialszą z rzeczy.  Wszyscy,  którzy żyli wokół Pawła nie odnosili wrażenia,
że Boże Słowo to coś nudnego.Co wywołało w Pawle takie postanowienie? Co było
zachętą do podjęcia takiej decyzji? –

1 Kor. 9, 19„abym jak najwięcej ludzi pozyskał” 

Dla Pawła wolą Bożą było, aby jak najwięcej ludzi
zostało zbawionych .

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: