Dzień Nowego Początku

Księga Jonasz jest jedną z moich ulubionych. Może dlatego,
że jest żywym i Bożym proroctwem  dla
naszych czasów…Jonasz dla wielu
jest  trochę sfatygowanym bohaterem
dramatycznej historii biblijnej. Przesłanie, jakie niesie Jonasz jako bohater
tej historii  dużo nam mówi o ludzkiej
naturze człowieka wierzącego, jak i niewierzącego. 
W pierwszym rozdziale możemy
przeczytać o tym, jak Jonasz ignoruje Boże powołanie. Bóg powołał go jako
proroka, który miał pójść do Niniwy i głosić Boże poselstwo o opamiętaniu . On
ucieka w przeciwnym kierunku, chce  statkiem dostać się  Tarszyszu. Gdy zadowolony płynie już statkiem
widzimy, jak Bóg zsyła silny wiatr i potężna burzę, która przestraszyła jego i
pozostałych żeglarzy. Kiedy  Jonasz zostaje
wrzucony do morza, Pan wyznacza wielka rybę, aby połknęła Jonasza.  Spędzając w rybie trzy dni i trzy noce, Jonasz
zaczął wołać do Boga w modlitwie (ks. Jonasza 2,2-10). W modlitwie doświadcza upamiętani
i dochodzi do wniosku, że z Bogiem nie można żartować.  Bóg traktuje poważnie to, co mówi.
Pierwsze poselstwo, jakie odkrywamy dla nas dziś to:
„Upamiętanie i przebaczenie może nastąpić gdziekolwiek, Bóg
dociera wszędzie”
Nie wiemy co działo 
się w umyśle Jonasza, kiedy był w rybie i w chwili, w której został
wypluty na brzeg,  ale na pewno wiemy, że
spojrzał śmierci w oczy. Ludzie, kiedy doświadczą takiej sytuacji , żyją już
inaczej, doceniają każdą chwilę życia i spokojnie możemy powiedzieć, że „egzystują
w innym świecie”.
Każdy z nas, który doświadczył osobistego spotkania z
Jezusem, otrzymał  jednocześnie nowe
życie w Nim.
Często zadajemy sobie to pytanie czytając Księgę Jonasza .
Dlaczego Bóg przebaczył Jonaszowi? Dlaczego Bóg przebaczył i przebacza nam
nasze grzechy?
Odpowiedź jest kolejnym poselstwem, jakie odkrywamy dla nas
na dziś:
„Na upamiętanie człowieka Bóg odpowiada przebaczeniem”
Księga Jonasza 3,1-2
„ Słowo Pana tej treści
powtórnie doszło Jonasza:  Wstań, udaj
się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci
przekazuję”.

W pierwszym wersecie widzimy wyraźnie, że Bóg jest tym, który
wychodzi z inicjatywą oraz to, że przebaczenie, jakie Bóg zsyła jest osobistym
doświadczeniem człowieka.
W dzisiejszym świecie nie ma miejsca na przebaczenie,
kariera wielu ludzi skończyła się z powodu jednego błędu. Jeżeli dziś ktoś
dostaje „drugą szansę” to tylko na próbę i  to z ograniczonym zaufaniem.
Jonasz zawiódł, popełnił błąd, kiedy po raz pierwszy został
przez Boga powołany do Niniwy,
Ale Bóg dał mu DZIEŃ NOWEGO POCZĄTKU.   Nie na
próbę, nie z mniejszym zaufaniem. To nie była druga szansa, ale nowy początek
do podjęcia służby dla Pana.
Jonaszowi została  przywrócona pozycja proroka z poleceniem
głoszenia tego samego, co Bóg polecił mu na początku.
Bóg tak samo działa w naszym życiu: nie daje drugiej szansy,
z ograniczonym zaufaniem ale Nowy Początek dla służby dla Niego.
Jeżeli dziś zgrzeszyłeś, upadłeś, zignorowałeś Boże Słowo  i nie wiesz co zrobić, to  spójrz na Jonasza.
„Upamiętanie i przebaczenie może nastąpić gdziekolwiek, Bóg
dociera wszędzie” jest lepszy od wi-fi.
„Na upamiętanie człowieka Bóg odpowiada przebaczeniem”
Kiedy przeglądamy strony Biblii, to zauważymy, że wielu
Bożych mężów potrzebowało Dnia Nowego Początku np.:
Dawid, który zgrzeszył z Batszebą (2 Samuela 11,1-12,25 )
Piotr również miał Dzień Nowego Początku. Zapewne był to
dzień najbardziej wzruszający dla niego, kiedy to po trzykrotnym zaparciu się
Pana Jezusa , sam Pan Jezus Zmartwychwstały  powołał go do służby słowami Ew.Jana 21,17
Rzecze mu po raz
trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz
trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje.”

Ta sam łaska jest okazywana każdemu z nas, warunek jest
jeden:  upamiętanie.

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: