31 październik, dzień jak co dzień. Czy na pewno?

31 październik- dzień jak co dzień,  ale kiedy poszukamy w historii to okaże się dniem nie takim zwyczajnym.  Tego właśnie dnia 31 października 1517  ks. Marcin Luter przybija  95 tez przeciw odpustom na drzwiach Kościoła zamkowego w Wittenberdze – początek Reformacji.

W naszym kraju, dzień ten jest przysłonięty przygotowaniami do 1 listopada. 
O początku reformacji pamiętają tylko członkowie Kościołów Protestanckich. Warto przypomnieć przeddzień tego święta kilka faktów historycznych.
Marcin Luter urodził się 10 listopada 1483 roku w Eisleben, jego rodzicami byli Hans i Margarete. W 1525 roku poślubił Katarzynę von Bora, ich dzieci to : 3 córki: Elisabeth, Magdalene, Margarete i 3 synów: Johannes, Martin, Paul.

Marcin Luter charakteryzował się odwagą, nieustępliwością w obronie swoich przekonań był porywczy i otwarty na ludzi  ale we wszystkim konsekwentny. Jego sukces to przede wszystkim przetłumaczenie Biblii na język niemiecki oraz pośrednio wkład w rozwój literatury „narodowej” w całej Europie, a także innych dziedzin kulturalnych, w tym muzyki. Nie możemy również zapomnieć, że rozpoczął dzieło odnowy Kościoła Zachodniego.
Wiele słów Lutra przeszło do historii, wiele z nich inspirowało i wciąż inspiruje np.:

Nadzieja długiego życia dana jest z natury każdemu człowiekowi. Stąd też ludzie kierują swoje starania i myśli tak, jakby chcieli żyć wiecznie. W myślach czynią z życia doczesnego życie wieczne, mimo iż śmierć depcze im po piętach i jest ich najbliższym sąsiadem„.

Postrzeganie ks. Marcina Lutra zmieniało się na przestrzeni wieków, a nawet dziesięcioleci. Sam Reformator nie lubił, aby jego osoba była w centrum.

Obchody pamiątki Reformacji 31 października zaczęto organizować długo po śmierci Lutra. Ks.Marcin Luter zmarł  18 lutego 1546, Eisleben. Jednak już od 1569 roku na Pomorzu odbywały się okolicznościowe wspomnienia wydarzeń z Wittenbergi, które organizowano 11 listopada w dzień imienin Marcina. Początki wspominania Lutra i świętowanie dzieła Reformacji w dniu 31 października sięgają 1617 roku. Paradoksalnie idea Święta Reformacji wyszła pierwotnie nie od teologów luterańskich, a od ewangelików reformowanych. W następnych wiekach obchody Reformacji zdominowane były przez wydarzenia polityczne.
31 X 1517 roku jest zatem symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła, oznaczającą z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa się renesans teologii i pobożności, ponowne sięgnięcie do źródeł biblijnych i patrystycznych, a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszechnym (Katolickim) nurtu reformacyjnego, z którego w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa Kościoły ewangelickie. Reformacja, wpisana w kontekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych XVI wiecznej Europy, nie była w sferze religijnej radykalną rebelią, a wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią. W krajach, do których dotarła reformacja i dzięki wynalazkowi druku nastąpiło religijne przebudzenie, a także niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspektów społecznych.

Warto tego dnia choć na chwilę zatrzymać się i zobaczyć, że ów dzień nie jest zwyczajnym dniem.
(źródło :luter2017)

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: