Dziękczynienie

Nie ma osoby, która by nie miała za co dziękować.
dz

Myślę, że wszyscy jesteśmy zaniepokojeni szybko upływającym czasem, każdy z nas ma jeszcze w pamięci obrazy wakacyjnych podróży,  a tu już w kalendarzu październik.

 W wielu Kościołach Chrześcijańskich początek października jest czasem w którym wpisane jest święto dziękczynienia. Nasza wspólnota również przeżywała w minioną niedzielę to wydarzenie.

II Księga Mojżeszowa 23,16

 I Święta Żniw, pierwszych plonów prac twoich, z tego, coś wysiał na polu. I Święta Zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola.    
To święto różnie jest nazywane – dożynki, święto żniw, ale oprócz nazwy ma głębokie znaczenie dla każdego człowieka, wielu nie zdaje sobie z tego sprawy.Każdy z nas, dziś może zadać sobie pytanie: za co mogę podziękować Bogu? Nie ma osoby, która by nie miała za co dziękować.Mamy plony minionego roku, choćby zdana matura, rozpoczęcie studiów,  podjęcie pracy , narodziny dziecka itd. My jako Kościół mamy owoce w postaci kilku osób które w tym roku, oddały swoje życie Jezusowi – zostały ochrzczone .
To święto ma również a może przede wszystkim wymiar duchowy.
W ewangelii Łukasza 17, 11-19 możemy przeczytać historię, kiedy to Jezus w drodze do Jerozolimy spotyka dziesięciu trędowatych.
„ A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą.Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka.   I podnieśli swój głos, mówiąc:Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. (16) I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?  I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.”
Z pewnością możemy powiedzieć, że ci trędowaci słyszeli o Jezusie, podejrzewam, że traktowali Go jako uzdrowiciela, można to wnioskować po sposobie w jaki zawołali “Jezusie, Mistrzu!” nie zawołali  „Synu Boga ulituj się nad nami” ani  „Mesjaszu, ulituj się nad nami”.
W tym fragmencie ewangelii tylko jeden został uzdrowiony całkowicie – na ciele i duszy, pozostałych dziewięciu zadowoliło się tylko uzdrowieniem ciała.
Jeden z dziesięciu uwierzył, że Jezus jest Bogiem, wielbił Boga za to co dla niego uczynił  – co więcej oddał Jezusowi pokłon należny jedynie Bogu. Bądźmy “jednym z dziesięciu”.
W psalmie 95,2-3, psalmista zachęca każdego z nas, abyśmy przychodzili zawsze przed oblicze Boże z  dziękczynieniem  z radosnym uwielbieniem , bo nasz Bóg jest Panem i Królem wielkim ponad  wszystkich bogów.Dziękujmy Bogu za nasze życie, za to, że Bóg interesuje się naszym życiem, za rodzinę-męża, żonę, dzieci. Jakże często nie doceniamy tego, że posiadanie domu, rodziny i bliskich jest wielkim darem… nie umiemy go przyjmować i cieszyć się nim. Każdy z nas zapewne poznał rudowłosą Anie Shirley-” Ania z Zielonego Wzgórza”- doceniała to, że ma rodzinę.
Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 5,18 napisał:
W każdym położeniu  dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
Po uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, tylko jeden przyszedł, aby Mu podziękować.I Pan Jezus pyta: “A gdzie pozostałych dziewięciu? Czy nie dziesięciu zostało uzdrowionych?”
No właśnie, gdzie oni się podziali? “Obcy” – Samarytanin przyszedł i podziękował. I to jak? W podskokach i z głośnym wołaniem, ale skoro Jezus sam stawia to pytanie, to może chce, by każdy z  nas  na nie  osobiście odpowiedział.
Angelusa Siliesiusa  (Anioł Ślązak herbu Seffler) powiedział:
„ Dziękczynieniem najbardziej miłym Panu Bogu, które On kocha jak swoje własne życie, jest takie, kiedy otwieramy się na Niego całkowicie, tak że On może dać się nam w sposób pełny”.
Czyż nie jest to rewolucyjne podejście do rozumienia, czym jest dziękczynienie?
Dziękując nie dajemy Panu Bogu niczego; nic nie dodajemy do Jego wielkości.
-Nie jesteśmy w stanie. Nie ma w nas bowiem żadnego dobra, które nie byłoby Jego wcześniejszym darem.
-Bóg oczekuje dziękczynienia które jest otwarciem się na Niego i Jego Słowo. Dlaczego ważne jest otwarcie na Słowo?
-jesteśmy poczęci przez Słowo:1P,1,23
-jesteśmy zbawieni przez Słowo:Jk 1,21
-wiara przychodzi przez Słowo:Rz.10,17
Bóg wciąż zaprasza każdego człowieka, aby przyszedł : Iz 1,18
Może to będziesz ty jednym z dziesięciu , który okazał wdzięczność?

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: