Uchodźcy

  JAK SIĘ ZACHOWAĆ W KWESTII UCHODŹCÓW?

 W ostatnich dniach dużo jest wypowiedzi  zwolenników i przeciwników  dotyczących kwestii uchodźców . Zastanawiałem się  nad moim stanowiskiem w tej kwestii, pomagać, przyjmować, co robić?

Apostoł Paweł w liście do Galacjan 6, 9-10 , zachęca do nie ustawania w czynieniu dobra, jeżeli będziemy wytrwali w czynieniu dobra, to we właściwym czasie odbierzemy nagrodę.
Sam Pan Jezus w Ew. Mt 25,23 powiedział:
„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie”. 

Co robić?  Na to pytanie jest  odpowiedź  w wersecie  10 który mówi,że  gdy tylko mamy okazję bądźmy dobrzy dla innych ludzi , a szczególnie dla innych wierzących. Bo oni są naszą rodziną.
W pierwszej kolejności powinniśmy pomóc naszym braciom i siostrom w Chrystusie, to oni cierpią za wiarę, to dla nich powinniśmy znaleźć miejsce w naszym kraju, to ich otoczmy szczególną pomocą i modlitwą. 

Na stronie Kościoła Zielonoświątkowego (www.kz.pl), pojawiło się Oświadczenie Zwierzchników Kościołów Ewangelicznych w Polsce w kwestii stosunku do emigrantów. Zachęcam do zapoznania się z nim . Wczoraj również na swoim blogu wypowiedział się Prezbiter Naczelny Kościoła Zielonoświątkowego o 6 powodach dla których uchodźcy są mile widziani Blog Biskupa.
Wołajmy  do Pana o mądrość w tej sprawie!

Komentarze

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: